Tämä on tmi Hedelmäpuun henkilötietolain (10 ja 24 pykälän) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Tarkistettu 8.12.2018.

 

Rekisterinpitäjä

tmi Hedelmäpuu
Antinraitti 6B, 60200 Seinäjoki
Y-tunnus 2863138-1
Puhelin: +358 40 5507805
Sähköposti: heli@hedelmapuu.me

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Rämäkkö

yksityinen terveydenhuollon ammatinharjoittaja
Puhelin: +358 40 5507805
Sähköposti: heli@hedelmapuu.me

Rekisterin nimi

Hedelmäpuun muiden terveuspalveluiden asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksella liittyen hyvinvointi- ja terveyspalveluiden asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista ja niiden muutoksista sekä tietoja asiakkaan palveluostoista ja toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Terveys- ja valmennuspalveluita koskee vaitiolovelvollisuus. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomaksi käyneet tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Ota yhteyttä

Heli Rämäkkö

tmi Hedelmäpuu

Kätilö 

Hypnosynnytysohjaaja

 Imetysohjaaja

Rentoutusohjaaja 

p. 040 5507805

heli@hedelmapuu.me

Seinäjoki

Y- tunnus 2863138-1

rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ota yhteyttä, vastaan mielelläni kysymyksiin!

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2017 by Hedelmäpuun Heli. Proudly created with Wix.com